Клеточна меморија

За Клеточна Меморија

Клеточна меморија претставува третман кој се користи при санирање од најмали посекотини на кожата се до заздравување на скршеници на коските за кои е потребна операција.

Клеточната меморија е третман кој помага за сите физички повреди на телото.

Голем број на повреди на телото и болки кои се секојдневно присутни се резултат на физичка повреда на делови од телото. Клеточната меморија има за цел да го врати ткивото или коската во природната состојба преку енергетско будење на првобитната т.е здравата меморијата на келиите од ткивото или коската и да ја избрише траумата од таа област во телото.

(Ова е доста динамичен процес кој му дозволува на телото со помош на енергија да се самоизлекува.)