Систем за разложување на молекуларна терминална валентност

Систем за разложување на молекуларна терминална валентност

  • МТВСС е исцелувачки третман преку нежен допир за целото тело.

  • МТВСС ги третира специфични делови и системи во телото, ја намалува болката и го редуцира стресот.

  • МТВСС може да се користи на илјадници различни начини и секој пат се креира поинаква придобивка за телото. Има моќ да опфати голем дел од телото и да го ослободи од моменталната контракција на мускулното ткиво или долгогодишниот проблем поврзан со коскената маса на телото (коските).

  • МТВСС динамично го подобрува имунолошкиот систем, го зголемува генералното здравје на организмот, ги намалува болките и страдањето на телото, ја подобрува дигестијата и придонесува за длабоки внатрешни промени и трансформации

  • МТВСС ја подобрува спремноста&функцијата на организмот за време на спортските активности.

  • МТВСС го врака вашето тело во првобитната состојба и го отстранува сите неправилности. Ова е феноменален процес кој ги исцелува и најтешките болести. Се препораќува да се користи од 20-30 пати за траен резултат.