Де-молекуларната манифестација и молекуларна де-манифестација

Што претставува  де-молекуларна манифестација и молекуларна де-манифестација?

Двата процеси предизвикуваат трансформација на молекулите.

Де-молекуларната манифестација ги трансформира молекулите во тоа што не биле претходно( пр. здрави клетки) за да почне да постои нешто што не постоело претходно (пр. алкална средина на организмот).

Додека молекуларната де-манифестација ги трансформира молекулите овозможувајќи страните тела во организмот да се отстранат или станат неутрално тело во организмот.

Кога се препорачува употреба на де-молекуларна манифестација и молекуларна де-манифестација?

ДММД е процес кој помага во отстранувањето на заболувања кои не се дел од нормалната структура на организмот како што се:

  • тумори

  • младежи

  • аритритис

  • камен во бубрег

  • полипи

  • катаракта

  • токсини од тешки метали

  • токсини од долгогодишна употреба на лекарства

Сите можат да бидат решени преку употреба на ДММД третман.

При ДММД третманот се зголемува изобилството на витамини, минерали, хормони и бели крвни зрнца во крвта. Секаде каде што е намалена нормалната функција на органите и работа на организмот потребан е подршка од ДММД третманот.