Повлекување Енергија

Повлекување Енергија е процес кој може да го користиме во секој сегмент во нашиот живот за се што сакаме.